Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
imradioactive
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
imradioactive
2295 f1e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabezemnieomnie bezemnieomnie
imradioactive
3366 b1c6
Reposted frommakle makle viabezemnieomnie bezemnieomnie
imradioactive
9044 7414 500
imradioactive
1213 9863
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viaelavator elavator
imradioactive
- I co teraz zrobimy ? - zapytał.
Przytuliłam go.
- Cokolwiek. Byle razem.
— Sylvia June Day
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
imradioactive
Zrozumiałam wtedy, dlaczego nie płaczesz, chociaż bardzo boli: czasem o bólu trzeba milczeć, bo nie da się go wypowiedzieć.
— Jodi Picoult
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawarkocz warkocz
imradioactive

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viawarkocz warkocz
imradioactive
"W głębi surowych krain naszych umysłów jesteśmy harde, nieugięte i zdajemy sobie sprawę, że bez wysiłku nie ma przeobrażenia. Wiemy, że w taki czy inny sposób trzeba się wypalić do cna, a potem usiąść w popiołach dotychczasowego życia i zacząć od nowa."
-CP Estes
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viawarkocz warkocz
imradioactive
2073 4589 500
Reposted byneupshinto-blackpiehusmycelinemyszkaminnie
imradioactive
9756 1469 500
Reposted byVostokneupshniebieskieoczyapatyczna
imradioactive
4663 5c68
Reposted fromhajskul hajskul viawarkocz warkocz
3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawarkocz warkocz
imradioactive
2095 e130 500
Reposted frompunisher punisher viawarkocz warkocz
imradioactive
7985 6d9a
Reposted fromerial erial viawarkocz warkocz
imradioactive
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viawarkocz warkocz
imradioactive
imradioactive
3638 bbed
Reposted fromLuna- Luna- viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl