Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
imradioactive
7102 7aa6 500
imradioactive
imradioactive
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
imradioactive
Jest coś niesamowitego w byciu nie w humorze. Wiesz, że jesteś wredna i źle ci z tym, ale nie możesz się opanować.
imradioactive
imradioactive
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
imradioactive
imradioactive
Nie potrafię znaleźć zagubionej zapalniczki, a co dopiero faceta.
— Jagoda Szuster
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawarkocz warkocz
3871 8a71 500
Reposted bynowaczimaciekptfukalesony-dziadkahollygrovewybuchmuzgurealityisabitchpenginmeemtoffifeeniezwyyklaZircontunciakwasmiloszkreska-groteskailluminationLuukkaopenyoureyesxfillandianikomuanislowapsychozaponurykosiarzsoberfriquemiimistarryeyedworthitbutterfly-effectpoolunataliaboostettinerajriXavaxmarfmarfp168exploodeslovamissmiserablefreeway
imradioactive
2825 a0ca
Reposted byKciukWzupieCarridwen
imradioactive
8870 3577
imradioactive
4309 915f 500
imradioactive
3224 213f
Reposted byedhellKciukWzupie
imradioactive
6957 e254 500
imradioactive
1240 f752 500
Reposted bydesperateeespokodamafinatka
imradioactive
1964 7367
Reposted bySy5Zoonk11everylivingcreaturediesalonebudasMakeMePurrblotindziannanobodyverdantforcemolotovcupcakeKameeelstrzepyschaafmycelineskaaryfikaacjaaduszyalliwantisyoustarryeyedBabsonpampampamyourhabitjointskurwysynxmissingxkinkaaanothingforyou
imradioactive
7702 06db
Reposted bySchizoeckescorpiokorcik
imradioactive
6947 837a
Reposted bynotyourstrawberryAgnyasopadepollo
imradioactive
1186 f963 500
Reposted bybudaski-adiWolfGuy
imradioactive
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl