Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
imradioactive
0990 d4f2 500
imradioactive
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viawiks wiks
imradioactive
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viawiks wiks

spoopycopequinn:

I babysit for a girl who use to think her mom’s name was “my love” because her dad said it so often to her and that’s just freaking cute I can’t

imradioactive
7924 e9f2 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viawiks wiks
imradioactive
8730 872b 500
Reposted fromzie zie viawiks wiks
imradioactive
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
imradioactive
Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. Taki wymarsz jest zawsze nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namiotowe śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie porusza się ani jeden liść. Tam, gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt zbielałej trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: „Odszedł, widać jesień się zbliża”.
— Muminki
Reposted frombenus benus viawiks wiks
4728 d497 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viawiks wiks
imradioactive
imradioactive
6173 f53a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viawarkocz warkocz
imradioactive
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viawarkocz warkocz
imradioactive
0725 edcc 500
Reposted bymoglismywszystkoetragapieprzicynamonInnetnieobecnosckatastrofoliliowaduszaSkydelancongreveoutofmyheadgreywolfpraesensostatniamissmiserablewikszmessinheadwstydemItsdeliciouspodkreslajmniemyoumelancholijniepchamtensyflenifcacotarskykatastrofogregorczykmnieobecnoscjogicoookiemonsteeer
imradioactive
8768 b84f 500
Reposted byaknatazs aknatazs
imradioactive
2755 4527 500
imradioactive
Wiem, jak bardzo ci na nim zależy. Ale twoje życie i jego życie to dwie różne bajki, to dwie różne galaktyki. A to znaczy, że od tej chwili musisz uważać na swoje serce, bo inaczej rozpadnie się na milion drobnych kawałków.
— Nicholas Sparks - "Najdłuższa podróż"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawarkocz warkocz
imradioactive
masochiści tak mają - wspominają i tęsknią.
— 12;34.
Reposted fromalevue alevue viawarkocz warkocz
imradioactive
4141 f85d 500
Reposted bySereksecalecornutuumsharku17zmijka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl