Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
imradioactive
imradioactive
imradioactive
"Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. Są słowa, które zawsze wywoływać będą morza łez. I są takie osoby na myśl, o których zawsze zasypie nas lawina wspomnień."
Reposted fromzoou zoou viamorningcoffeelover morningcoffeelover
imradioactive
7166 38f6 500
imradioactive
0352 6f6a 500
Reposted fromhare hare viamorningcoffeelover morningcoffeelover
imradioactive
0990 d4f2 500
imradioactive
8867 cc58
Reposted fromfelicka felicka viawiks wiks
imradioactive
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viawiks wiks

spoopycopequinn:

I babysit for a girl who use to think her mom’s name was “my love” because her dad said it so often to her and that’s just freaking cute I can’t

imradioactive
7924 e9f2 500
Reposted fromzmilosci zmilosci viawiks wiks
imradioactive
8730 872b 500
Reposted fromzie zie viawiks wiks
imradioactive
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
imradioactive
Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. Taki wymarsz jest zawsze nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namiotowe śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie porusza się ani jeden liść. Tam, gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt zbielałej trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: „Odszedł, widać jesień się zbliża”.
— Muminki
Reposted frombenus benus viawiks wiks
4728 d497 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viawiks wiks
imradioactive
imradioactive
6173 f53a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viawarkocz warkocz
imradioactive
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viawarkocz warkocz
imradioactive
0725 edcc 500
Reposted bymoglismywszystkoetragapieprzicynamonInnetnieobecnosckatastrofoliliowaduszaSkydelancongreveoutofmyheadgreywolfpraesensostatniamissmiserablewikszmessinheadwstydemItsdeliciouspodkreslajmniemyoumelancholijniepchamtensyflenifcacotarskykatastrofogregorczykmnieobecnoscjogicoookiemonsteeerjunior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl